Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to dyscyplina handlowa wykorzystywana do oceny inwestycji i identyfikowania możliwości handlowych poprzez analizę trendów statystycznych zebranych z działalności handlowej, takich jak ruch cen i wolumen.

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która próbuje oszacować wartość zabezpieczenia na podstawie wyników biznesowych, takich jak sprzedaż i zyski, analiza techniczna skupia się na badaniu ceny i wielkości. Narzędzia analizy technicznej służą do zbadania, w jaki sposób podaż i popyt na papier wartościowy wpłyną na zmiany ceny, wolumenu i zmienności implikowanej. Analiza techniczna jest często wykorzystywana do generowania krótkoterminowych sygnałów transakcyjnych z różnych narzędzi do tworzenia wykresów, ale może również pomóc w poprawie oceny siły lub słabości papieru wartościowego w odniesieniu do szerszego rynku lub jednego z jego sektorów. Informacje te pomagają analitykom poprawić ogólne oszacowanie wyceny.

Analiza techniczna może być stosowana w przypadku dowolnego papieru wartościowego z historycznymi danymi handlowymi. Obejmuje to akcje, kontrakty terminowe, towary, instrumenty o stałym dochodzie, waluty i inne papiery wartościowe. W tym samouczku zwykle będziemy analizować akcje w naszych przykładach, ale pamiętaj, że te pojęcia można zastosować do każdego rodzaju zabezpieczeń. W rzeczywistości analiza techniczna jest znacznie bardziej rozpowszechniona na rynkach towarowych i forex, gdzie inwestorzy koncentrują się na krótkoterminowych ruchach cen.

Nazwa: image.jpg
Wyświetleń: 724

Rozmiar: 16.9 Kb

Podstawy analizy technicznej

Analiza techniczna, jaką znamy dzisiaj, została po raz pierwszy wprowadzona przez Charlesa Dow i teorię Dow pod koniec XIX wieku.1 Kilku godnych uwagi badaczy, w tym William P. stanowią jego podstawę. W dzisiejszych czasach analiza techniczna ewoluowała i obejmuje setki wzorców i sygnałów opracowanych przez lata badań.

Analiza techniczna opiera się na założeniu, że dotychczasowa aktywność handlowa i zmiany cen papieru wartościowego mogą być cennymi wskaźnikami przyszłych ruchów cen papieru wartościowego w połączeniu z odpowiednimi zasadami inwestowania lub handlu. Profesjonalni analitycy często używają analizy technicznej w połączeniu z innymi formami badań. Handlowcy detaliczni mogą podejmować decyzje wyłącznie na podstawie wykresów cen papierów wartościowych i podobnych statystyk, ale praktykujący analitycy giełdowi rzadko ograniczają swoje badania wyłącznie do analizy fundamentalnej lub technicznej.

Spośród profesjonalnych analityków, Stowarzyszenie CMT wspiera największe na świecie zrzeszenie analityków dyplomowanych lub dyplomowanych korzystających z analizy technicznej. Oznaczenie Chartered Market Technician (CMT) stowarzyszenia można uzyskać po trzech poziomach egzaminów, które obejmują zarówno szerokie, jak i dogłębne spojrzenie na narzędzia analizy technicznej. Prawie jedna trzecia posiadaczy czarteru CMT jest również posiadaczami czarteru Certified Financial Analyst (CFA). To pokazuje, jak dobrze te dwie dyscypliny wzajemnie się wzmacniają.

Podstawowe założenia analizy technicznej

Istnieją dwie podstawowe metody analizy papierów wartościowych i podejmowania decyzji inwestycyjnych: analiza fundamentalna i analiza techniczna. Analiza fundamentalna obejmuje analizę sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w celu ustalenia wartości godziwej działalności, podczas gdy analiza techniczna zakłada, że cena papieru wartościowego już odzwierciedla wszystkie publicznie dostępne informacje i zamiast tego skupia się na analizie statystycznej ruchów cen. Analiza techniczna próbuje zrozumieć nastroje rynkowe stojące za trendami cenowymi, szukając wzorców i trendów, zamiast analizować podstawowe atrybuty papieru wartościowego.

Charles Dow opublikował serię artykułów redakcyjnych omawiających teorię analizy technicznej. Jego prace zawierały dwa podstawowe założenia, które nadal tworzą ramy dla handlu analizą techniczną.

Rynki są wydajne, a wartości reprezentują czynniki wpływające na cenę papieru wartościowego, ale
Wydaje się, że nawet przypadkowe ruchy cen rynkowych poruszają się w możliwych do zidentyfikowania wzorcach i trendach, które mają tendencję do powtarzania się w czasie.

1: Rynek przecenia wszystko

Analitycy techniczni uważają, że wszystko, od podstaw firmy po ogólne czynniki rynkowe, po psychologię rynkową, jest już wycenione na giełdzie. Ten punkt widzenia jest zgodny z hipotezą efektywnych rynków (EMH), która zakłada podobny wniosek dotyczący cen. Pozostaje tylko analiza ruchów cen, które analitycy techniczni postrzegają jako iloczyn podaży i popytu na dane akcje na rynku4.

2: Cena zmienia się w trendach

Analitycy techniczni spodziewają się, że ceny, nawet przy przypadkowych ruchach na rynku, będą wykazywać tendencje niezależnie od obserwowanych ram czasowych. Innymi słowy, jest bardziej prawdopodobne, że cena akcji będzie kontynuowała trend z przeszłości, niż będzie się zmieniać w sposób nieregularny. Większość technicznych strategii handlowych opiera się na tym założeniu

3: Historia ma tendencję do powtarzania się

Analitycy techniczni uważają, że historia ma tendencję do powtarzania się. Powtarzalność ruchów cen jest często przypisywana psychologii rynku, która jest zwykle bardzo przewidywalna w oparciu o emocje, takie jak strach lub podniecenie. Analiza techniczna wykorzystuje wzorce wykresów do analizy tych emocji i późniejszych ruchów na rynku, aby zrozumieć trendy. Chociaż wiele form analizy technicznej jest używanych od ponad 100 lat, nadal uważa się, że są one istotne, ponieważ ilustrują wzorce ruchów cen, które często się powtarzają4.

Jak wykorzystywana jest analiza techniczna

Analiza techniczna ma na celu prognozowanie ruchu cen praktycznie każdego zbywalnego instrumentu, który na ogół podlega siłom podaży i popytu, w tym akcji, obligacji, kontraktów terminowych typu futures i par walutowych. W rzeczywistości niektórzy postrzegają analizę techniczną jako po prostu badanie sił podaży i popytu, odzwierciedlonych w ruchach cen rynkowych papieru wartościowego. Analiza techniczna najczęściej dotyczy zmian cen, ale niektórzy analitycy śledzą dane inne niż tylko ceny, takie jak wolumen obrotu lub otwarte odsetki.

Nazwa: chartiq-3.jpg
Wyświetleń: 458

Rozmiar: 19.8 Kb

W całej branży istnieją setki wzorców i sygnałów, które zostały opracowane przez naukowców w celu wspierania handlu analizą techniczną. Analitycy techniczni opracowali również wiele rodzajów systemów transakcyjnych, aby pomóc im w prognozowaniu i handlowaniu zmianami cen. Niektóre wskaźniki koncentrują się przede wszystkim na identyfikacji aktualnego trendu rynkowego, w tym obszarów wsparcia i oporu, podczas gdy inne skupiają się na określeniu siły trendu i prawdopodobieństwa jego kontynuacji. Powszechnie używane wskaźniki techniczne i wzorce wykresów obejmują linie trendów, kanały, średnie kroczące i wskaźniki momentum.

Różnica między analizą techniczną a analizą fundamentalną

Analiza fundamentalna i analiza techniczna, główne szkoły myślenia o podejściu do rynków, znajdują się na przeciwnych krańcach spektrum. Obie metody są wykorzystywane do badania i prognozowania przyszłych trendów cen akcji i, jak każda strategia inwestycyjna lub filozofia, obie mają swoich zwolenników i przeciwników.

Analiza fundamentalna to metoda wyceny papierów wartościowych poprzez próbę zmierzenia wewnętrznej wartości akcji. Analitycy fundamentalni badają wszystko, od ogólnej sytuacji gospodarczej i branżowej po kondycję finansową i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zyski, wydatki, aktywa i pasywa są ważnymi cechami dla podstawowych analityków.

Analiza techniczna różni się od analizy fundamentalnej tym, że cena i wolumen akcji są jedynymi danymi wejściowymi. Podstawowym założeniem jest to, że wszystkie znane podstawy są uwzględniane w cenie; dlatego nie ma potrzeby zwracania na nie szczególnej uwagi. Analitycy techniczni nie próbują mierzyć wewnętrznej wartości papieru wartościowego, ale zamiast tego używają wykresów giełdowych w celu zidentyfikowania wzorców i trendów, które sugerują, jakie działania będą miały akcje w przyszłości.