Miłego dnia życzę wszystkim! Kanał regresji liniowej na wykresie godzinowym skierowany jest w dół, co wskazuje na dominację sprzedających. Niedźwiedziom udało się osiągnąć docelowy poziom 137,50 po osiągnięciu ważnego poziomu 139,06. Pozycje sprzedaży są skoncentrowane w pobliżu górnej granicy kanału do poziomu 141,40. W strefie sprzedaży niedźwiedzie będą opierały się wzrostowi, chroniąc swoje zlecenia stop loss. Zlecenia stop loss zostaną uruchomione, gdy cena umocni się powyżej poziomu 141,40, po czym sprzedaż nie będzie już aktualna, kupujący na wykresie H4 będą poruszały się zgodnie z trendem.Kanał regresji liniowej na wykresie na wykresie czterogodzinnym skierowany jest w górę, zgodnie z tymi danymi obserwowany jest byczy trend, który został osłabiony przez silnego sprzedawcę na wykresie godzinowym z powodu ruchu kanału na H1 w kierunku przeciwnym do głównego. Pozycje zakupu znajdują się w pobliżu dolnej granicy kanału do poziomu Murraya 137,50, który występuje w roli silnego byczego wsparcia. Niedźwiedzie próbują otwierać pozycje w nadziej na dalszy spadek ceny, po czym niedźwiedzie zdominują rynek. W przypadku realizacji tego scenariusza zakupy nie będą już aktualne. Silni nabywcy chcą umocnić się na docelowym poziomie 143,75, który został już osiągnięty. Doprowadzi to do kontynuacji wzrostu w kierunku kluczowego poziomu 146,87, którego przebicie pozwoli otworzyć drogę do nowych poziomów ze względu na zmianę położenia linii.