W wahaniach cen akcji i zachowaniach klientów można zidentyfikować fale. Inwestorów próbujących czerpać zyski z trendu rynkowego można określić jako „płynących na fali”. Elliott Oscillator Wave 1.02 to metoda analizy technicznej, która szuka powtarzających się długoterminowych trendów cenowych związanych z ciągłymi zmianami nastrojów i psychologii inwestorów. Fale zwane falami impulsowymi, które tworzą wzór i fale korekcyjne, które są sprzeczne z większym trendem, są identyfikowane przez teorię.

Początki Elliotta Oscillator Wave 1.02:

W latach trzydziestych XX wieku Ralph Nelson Elliott opracował Elliott Oscillator Wave 1.02. potrzebował czegoś, co mogłoby zająć swój czas po tym, jak został zmuszony do przejścia na emeryturę z powodu choroby i zaczął studiować 75-letnie roczne, miesięczne, tygodniowe, dzienne i sporządzane samodzielnie wykresy godzinowe i 30-minutowe w różnych indeksach.

Nazwa: Learn_Forex_Using_the_Elliot_Wave_Oscillator_to_Predict_Forex_Moves_body_EWO4.jpg
Wyświetleń: 175

Rozmiar: 21.3 Kb

Hej. R.N. Elliott opisał konkretne zasady rządzące tym, jak te wzorce fal mogą być identyfikowane, przewidywane i wykorzystywane. Elliott Wave International jest największą na świecie niezależną firmą zajmującą się analizami finansowymi i prognozami rynkowymi, opartą na modelu Elliotta do analizy i prognozowania rynku. Hej. R.N. Elliott uważnie zauważył, że te zmiany nie dają żadnej pewności co do potencjalnego ruchu stóp, ale raczej pomagają określić prawdopodobieństwo przyszłych działań rynkowych. Mogą być wykorzystywane do klasyfikowania unikalnych możliwości w połączeniu z innymi rodzajami badań technicznych, w tym wskaźnikami technicznymi. W danym momencie inwestorzy mogą różnie postrzegać strukturę rynku Elliott Wave.

Teoria ta mówi, że zmiany cen akcji można przewidzieć, ponieważ zmieniają się one w powtarzających się wzorach wzrostowych i spadkowych zwanych falami generowanymi przez psychologię inwestorów.

W teorii opisano kilka różnych form fal, w tym fale motywacyjne, fale impulsowe i fale korekcyjne. Jest to subiektywne i nie wszyscy inwestorzy postrzegają definicję w ten sam sposób lub akceptują, że jest to dobra strategia handlowa. W porównaniu z większością innych formacji cenowych, cała koncepcja samej analizy fal nie odpowiada standardowej formacji schematu, w której po prostu postępujesz zgodnie z instrukcjami. Analiza fal daje wgląd w naturę wzorców i pozwala lepiej zrozumieć fluktuacje rynkowe. W swoim sercu, Elliott Oscillator Wave 1.02 składa się z fal impulsowych i korekcyjnych.

Fale impulsowe:

Najczęstszą falą motywacyjną i najłatwiejszą do wykrycia na rynku jest ten wzór. Składa się z pięciu fal podrzędnych, jak wszystkie fale motywacyjne; trzy z nich to również fale motywacyjne, a dwie to fale korekcyjne. Jest to klasyfikowane jako struktura 5-3-5-3-5, którą widać powyżej. Ma jednak trzy zasady, które definiują jego tworzenie. Te wytyczne są niezniszczalne. Jeśli jedno z tych praw zostanie złamane, wówczas struktura nie jest falą impulsową i rzekoma fala impulsowa powinna zostać ponownie oznaczona. Te trzy prawa to: fala druga nie może śledzić więcej niż 100% fali pierwszej; Fala trzecia nigdy nie może być jedną, trzecią i piątą z najkrótszych fal.

Fale korekcyjne:

Fale korekcyjne (czasami określane jako fale ukośne) składają się z trzech fal podrzędnych lub kombinacji trzech, które powodują ruch netto w kierunku przeciwnym do wzoru o następnym największym stopniu. Jej celem, jak wszystkie fale motywacyjne, jest przesunięcie rynku w kierunku trendu.

Składa się również z pięciu fal podrzędnych, podobnie jak wszystkie fale motywujące. Różnica polega na tym, że przekątna wygląda jak klin, który się rozszerza lub kurczy. W zależności od tego, jaki rodzaj przekątnej jest obserwowany, podfale przekątnej również nie mogą mieć liczby pięciu. Każda podfala na przekątnej nigdy w całości nie cofa poprzedniej podfali, jak w przypadku fali motywacyjnej, a trzecia podfala przekątnej może nie być falą najkrótszą.

Aby zbudować większe wzory, te fale impulsowe i korekcyjne są umieszczone w samopodobnym fraktalu. Na przykład wykres roczny może znajdować się w środku fali korekcyjnej, ale wykres 30-dniowy może wskazywać na formującą się falę impulsów. Przedsiębiorca rozumiejący falę Elliotta miałby zatem niedźwiedzia długoterminową perspektywę z byczą perspektywą krótkoterminową. Z EWO wiąże się kilka istotnych zasad.

Ogólnie fala 1 najczęściej zaczyna się od odwrócenia wzoru. Fala 2, która, jak wiemy, jest korektą fali 1, zazwyczaj nie osiąga nowego ekstremum w kierunku kontr-trendu (np. Niskie wahania w trendzie wzrostowym), ale może odtworzyć dużą część fali 1. Jak wiecie, podczas pędu z trendem fala 4 jest drugą falą korekcyjną, więc drugą dużą korektą w oscylatorze Elliotta będzie najprawdopodobniej fala 4.

Nazwa: image.jpg
Wyświetleń: 149

Rozmiar: 14.8 Kb

Po zakończeniu fali 2 logicznie następuje początek fali 3. Najważniejszym aspektem handlu z tym wskaźnikiem, jak powiedzieliśmy powyżej, jest uświadomienie sobie, że bycza / niedźwiedzia fala 3 wahań jest oznaczona przez najwyższe / najniższe odczyty. Etapem, na którym powinieneś rozpoznać wzór i musisz zareagować, jest Fala 3. Ponieważ EWO nie sygnalizuje punktów wyjścia, możesz dążyć do osiągnięcia celu korzyści w wysokości 100% -161% długości fali 1, gdy dołączysz do trendu wokół początek fali 3.

Fala 4 generalnie odwraca oscylator i przechodzi poza zero w przeciwne pole (staje się ujemna podczas trendu byka i odwrotnie).

Podczas fali 5 cena zwykle osiąga nowy szczyt, ale odchodzi od oscylatora, tj. Cena przeskakuje do wyższego szczytu w formacji byka, podczas gdy EWO wyznacza niższy szczyt. W przypadku trendu niedźwiedzi obowiązuje scenariusz odwrotny. Oznacza to, że trend zbliża się do końca, a trend dobiega końca. Zbliżającemu się odwróceniu zawsze będzie towarzyszyć rozwój nowej fali 1.

Jeśli jednak nie ma oczywistej rozbieżności, wówczas przypuszczalna fala 5 jest prawdopodobnie nieprawidłowa i należy ją postrzegać jako przedłużoną falę 3. W tym scenariuszu to, co myśleliśmy, że jest falą 4, było niczym innym jak ogromnym cofnięciem fali 3. Przedłużająca się fala 3 jest dowodem na znaczną zmianę ceny w kierunku formacji, która ma trwać jeszcze przez jakiś czas.

Elliott zrozumiał, że w impulsach i poprawkach szereg Fibonacciego oznacza liczbę fal. Zależności cenowe i czasowe często wykazują współczynniki Fibonacciego, takie jak ~ 38% i 62%. Na przykład fala korekcyjna może mieć zniesienie 38 procent poprzedniego impulsu.

Nazwa: ah.jpg
Wyświetleń: 157

Rozmiar: 20.9 Kb

Inni analitycy, w tym Elliott Wave Oscillator, który jest widoczny na powyższym obrazku, opracowali wskaźniki inspirowane Elliott Oscillator Wave 1.02. Na podstawie różnicy między średnią ruchomą z pięciu i 34 okresów, oscylator zapewnia skomputeryzowaną metodę przewidywania potencjalnej ścieżki cenowej. System sztucznej inteligencji firmy Elliott Wave International, EWAVES, stosuje wszystkie reguły fal Elliotta i wytyczne dotyczące danych, aby wygenerować zautomatyzowaną analizę fal Elliotta.

Jak działa Elliott Oscillator Wave 1.02:

Używając Elliotta Oscylatora Wave 1.02, niektórzy analitycy techniczni chcą czerpać korzyści z ruchów fal na giełdzie. Teoria ta mówi, że zmiany cen akcji można przewidzieć, ponieważ zmieniają się one w powtarzających się wzorcach wzrostowych i spadkowych zwanych falami generowanymi przez psychologię inwestorów.