W wahaniach cen akcji i zachowaniach klientów można zidentyfikować fale. Inwestorów próbujących czerpać zyski z trendu rynkowego można określić jako „płynących na fali”. Elliott Oscillator Wave 1.02 to metoda analizy technicznej, która szuka powtarzających się długoterminowych trendów cenowych związanych z ciągłymi zmianami nastrojów i psychologii inwestorów. Fale zwane falami impulsowymi, które tworzą wzór i fale korekcyjne, które są sprzeczne z większym trendem, są identyfikowane przez teorię.

Początki Elliott Oscillator Wave 1.02:

W latach trzydziestych XX wieku Ralph Nelson Elliott opracował Elliott Oscillator Wave 1.02. potrzebował czegoś, co mogłoby zająć swój czas po tym, jak został zmuszony do przejścia na emeryturę z powodu choroby i zaczął studiować 75-letnie roczne, miesięczne, tygodniowe, dzienne i sporządzane samodzielnie wykresy godzinowe i 30-minutowe w różnych indeksach.

Hej. R.N. Elliott opisał konkretne zasady rządzące tym, jak te wzorce fal mogą być identyfikowane, przewidywane i wykorzystywane. Elliott Wave International jest największą na świecie niezależną firmą zajmującą się analizami finansowymi i prognozami rynkowymi, opartą na modelu Elliotta do analizy i prognozowania rynku.

Jak działa Elliott Oscillator Wave 1.02:

Używając Elliotta Oscylatora Wave 1.02, niektórzy analitycy techniczni chcą czerpać korzyści z ruchów fal na giełdzie. Teoria ta mówi, że zmiany cen akcji można przewidzieć, ponieważ zmieniają się one w powtarzających się wzorach wzrostowych i spadkowych zwanych falami generowanymi przez psychologię inwestorów.

Nazwa: Elliot-oscillator-waves-1.02.jpg
Wyświetleń: 129

Rozmiar: 16.5 Kb

W teorii opisano kilka różnych form fal, w tym fale motywacyjne, fale impulsowe i fale korekcyjne. Jest to subiektywne i nie wszyscy inwestorzy postrzegają definicję w ten sam sposób lub akceptują, że jest to dobra strategia handlowa. W porównaniu z większością innych formacji cenowych, cała koncepcja samej analizy fal nie odpowiada standardowej formacji schematu, w której po prostu postępujesz zgodnie z instrukcjami. Analiza fal daje wgląd w naturę wzorców i pozwala lepiej zrozumieć fluktuacje rynkowe. W samym sercu, Elliott Oscillator Wave 1.02 składa się z fal impulsowych i korekcyjnych.

Fale impulsowe:

Najczęstszą falą motywacyjną i najłatwiejszą do wykrycia na rynku jest ten wzór. Składa się z pięciu fal podrzędnych, jak wszystkie fale motywacyjne; trzy z nich to również fale motywacyjne, a dwie to fale korekcyjne. Jest to klasyfikowane jako struktura 5-3-5-3-5, którą widać powyżej. Ma jednak trzy zasady, które definiują jego tworzenie. Te wytyczne są niezniszczalne. Jeśli jedno z tych praw zostanie złamane, wówczas struktura nie jest falą impulsową i rzekoma fala impulsowa powinna zostać ponownie oznaczona. Te trzy prawa to: fala druga nie może śledzić więcej niż 100% fali pierwszej; Fala trzecia nigdy nie może być jedną, trzecią i piątą z najkrótszych fal.

Fale korekcyjne (czasami określane jako fale ukośne) składają się z trzech fal podrzędnych lub kombinacji trzech, które powodują ruch netto w kierunku przeciwnym do wzoru o następnym największym stopniu. Jej celem, jak wszystkie fale motywacyjne, jest przesunięcie rynku w kierunku trendu.

Składa się również z pięciu fal podrzędnych, podobnie jak wszystkie fale motywujące. Różnica polega na tym, że przekątna wygląda jak klin, który się rozszerza lub kurczy. W zależności od tego, jaki rodzaj przekątnej jest obserwowany, podfale przekątnej również nie mogą mieć liczby pięciu. Każda podfala na przekątnej nigdy w całości nie cofa poprzedniej podfali, jak w przypadku fali motywacyjnej, a trzecia podfala przekątnej może nie być falą najkrótszą.

Aby zbudować większe wzory, te fale impulsowe i korekcyjne są umieszczone w samopodobnym fraktalu. Na przykład wykres roczny może znajdować się w środku fali korekcyjnej, ale wykres 30-dniowy może wskazywać na formującą się falę impulsów. Przedsiębiorca rozumiejący falę Elliotta miałby zatem niedźwiedzia długoterminową perspektywę z byczą perspektywą krótkoterminową. Z EWO wiąże się kilka istotnych zasad. Inni analitycy, w tym Elliott Wave Oscillator, który jest widoczny na powyższym obrazku, opracowali wskaźniki inspirowane Elliott Oscillator Wave 1.02. Na podstawie różnicy między średnią ruchomą z pięciu i 34 okresów, oscylator zapewnia skomputeryzowaną metodę przewidywania potencjalnej ścieżki cenowej. System sztucznej inteligencji firmy Elliott Wave International, EWAVES, stosuje wszystkie reguły fal Elliotta i wytyczne dotyczące danych, aby wygenerować zautomatyzowaną analizę fal Elliotta.

Ogólnie fala 1 najczęściej zaczyna się od odwrócenia wzoru. Fala 2, która, jak wiemy, jest korektą fali 1, zazwyczaj nie osiąga nowego ekstremum w kierunku kontr-trendu (np. Niskie wahania w trendzie wzrostowym), ale może odtworzyć dużą część fali 1. Jak wiecie, podczas pędu z trendem fala 4 jest drugą falą korekcyjną, więc drugą dużą korektą w oscylatorze Elliotta będzie najprawdopodobniej fala 4.

Po zakończeniu fali 2 logicznie następuje początek fali 3. Najważniejszym aspektem handlu z tym wskaźnikiem, jak powiedzieliśmy powyżej, jest uświadomienie sobie, że bycza / niedźwiedzia fala 3 wahań jest oznaczona przez najwyższe / najniższe odczyty. Etapem, na którym powinieneś rozpoznać wzór i musisz zareagować, jest Fala 3. Ponieważ EWO nie sygnalizuje punktów wyjścia, możesz dążyć do osiągnięcia celu korzyści w wysokości 100% -161% długości fali 1, gdy dołączysz do trendu wokół początek fali 3.

Fala 4 generalnie odwraca oscylator i przechodzi poza zero w przeciwne pole (staje się ujemna podczas trendu byka i odwrotnie).

Podczas fali 5 cena zwykle osiąga nowy szczyt, ale odbiega od oscylatora, tj. Przeskakuje do wyższego szczytu w formacji byka, podczas gdy EWO wyznacza niższy szczyt. W przypadku trendu niedźwiedzi obowiązuje scenariusz odwrotny. Oznacza to, że trend zbliża się do końca, a trend dobiega końca. Zbliżającemu się odwróceniu zawsze będzie towarzyszyć rozwój nowej fali 1.

Jeśli jednak nie ma oczywistej rozbieżności, wówczas przypuszczalna fala 5 jest prawdopodobnie nieprawidłowa i należy ją postrzegać jako przedłużoną falę 3. W tym scenariuszu to, co myśleliśmy, że jest falą 4, było niczym innym jak ogromnym cofnięciem fali 3. Przedłużająca się fala 3 jest dowodem na znaczną zmianę ceny w kierunku formacji, która ma trwać jeszcze przez jakiś czas.

Nazwa: image.jpg
Wyświetleń: 115

Rozmiar: 14.8 Kb

Elliott zrozumiał, że w impulsach i poprawkach szereg Fibonacciego oznacza liczbę fal. Zależności cenowe i czasowe często wykazują współczynniki Fibonacciego, takie jak ~ 38% i 62%. Na przykład fala korekcyjna może cofnąć 38 procent poprzedniego impulsu.

Inni analitycy, w tym Elliott Wave Oscillator, który jest widoczny na powyższym obrazku, opracowali wskaźniki inspirowane Elliott Oscillator Wave 1.02. Na podstawie różnicy między średnią ruchomą z pięciu i 34 okresów, oscylator zapewnia skomputeryzowaną metodę przewidywania potencjalnej ścieżki cenowej. System sztucznej inteligencji firmy Elliott Wave International, EWAVES, stosuje wszystkie reguły fal Elliotta i wytyczne dotyczące danych, aby wygenerować zautomatyzowaną analizę fal Elliotta.