Wskaźnik siły względnej (RSI) jest wskaźnikiem dynamiki stosowanym w analizie technicznej, który mierzy wielkość ostatnich zmian cen w celu oceny warunków wykupienia lub wyprzedania ceny akcji lub innych aktywów. RSI jest wyświetlany jako oscylator (wykres liniowy, który porusza się między dwoma skrajnościami) i może mieć odczyt od 0 do 100. Wskaźnik został pierwotnie opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. i wprowadzony w jego przełomowej książce z 1978 r. „New Concepts w technicznych systemach handlowych ”.

Zgodnie z tradycyjną interpretacją i zastosowaniem RSI wartości 70 lub więcej wskazują, że papier wartościowy jest wykupiony lub przewartościowany i może być przygotowany na odwrócenie trendu lub korektę spadku ceny. Odczyt RSI wynoszący 30 lub mniej wskazuje na stan wyprzedania lub niedowartościowania.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Nazwa: Learn_Forex_Using_the_Elliot_Wave_Oscillator_to_Predict_Forex_Moves_body_EWO4.jpg
Wyświetleń: 726

Rozmiar: 21.3 Kb

Wskaźnik siły względnej (RSI) to popularny oscylator pędu opracowany w 1978 roku.
RSI dostarcza handlowcom technicznym sygnały o zwyżkowym i niedźwiedzim tempie cenowym i często jest wykreślany pod wykresem ceny aktywów.
Aktywa są zwykle uważane za wykupione, gdy RSI są powyżej 70% i wyprzedane, gdy są poniżej 30%.

Obliczanie RSI:

Korzystając z powyższych wzorów, można obliczyć RSI, przy czym linię RSI można następnie wykreślić pod wykresem cen aktywów.

Wskaźnik RSI będzie rósł wraz ze wzrostem liczby i wielkości dodatnich zamknięć, a spadnie wraz ze wzrostem liczby i wielkości strat. Druga część obliczeń wygładza wynik, więc RSI będzie tylko blisko 100 lub 0 na silnie trendującym rynku.

Jak widać na powyższym wykresie, wskaźnik RSI może pozostawać w regionie wykupienia przez dłuższy czas, podczas gdy kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. Wskaźnik może również pozostawać na obszarze wyprzedaży przez długi czas, gdy akcje znajdują się w trendzie spadkowym. Może to być mylące dla nowych analityków, ale nauka posługiwania się wskaźnikiem w kontekście panującego trendu wyjaśni te kwestie.

Co mówi RSI?
Główny trend zapasów lub aktywów jest ważnym narzędziem zapewniającym właściwe zrozumienie odczytów wskaźnika. Na przykład, znany technik rynkowy Constance Brown, CMT, promował pomysł, że wyprzedany odczyt RSI w trendzie wzrostowym jest prawdopodobnie znacznie wyższy niż 30%, a wykupiony odczyt RSI podczas trendu spadkowego jest znacznie niższy niż Poziom 70% 1

Jak widać na poniższym wykresie, podczas trendu spadkowego RSI osiągnąłby szczyt w pobliżu poziomu 50%, a nie 70%, co mogłoby zostać wykorzystane przez inwestorów do bardziej wiarygodnego sygnalizowania warunków spadkowych. Wielu inwestorów zastosuje poziomą linię trendu, która znajduje się między 30% a 70%, gdy istnieje silny trend w celu lepszej identyfikacji ekstremów. Modyfikowanie poziomów wykupienia lub wyprzedania, gdy cena akcji lub aktywów jest w długoterminowym, poziomym kanale, jest zwykle niepotrzebne.

Podobną koncepcją korzystania z poziomów wykupienia lub wyprzedania odpowiednich dla trendu jest skupienie się na sygnałach handlowych i technikach, które są zgodne z trendem. Innymi słowy, używanie byczych sygnałów, gdy cena jest w trendzie wzrostowym i niedźwiedzi, gdy akcje są w trendzie spadkowym, pomoże uniknąć wielu fałszywych alarmów, które może generować RSI.

Przykład rozbieżności RSI
Bycza dywergencja występuje, gdy RSI tworzy odczyt wyprzedania, po którym następuje wyższy dołek, który pasuje do odpowiednio niższych minimów ceny. Wskazuje to na wzrost byczego tempa, a przełamanie obszaru wyprzedaży może zostać wykorzystane do uruchomienia nowej długiej pozycji.

Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy RSI tworzy wykupiony odczyt, po którym następuje niższy szczyt, który pasuje do odpowiednich wyższych szczytów ceny.

Jak widać na poniższym wykresie, zwyżkowa dywergencja została zidentyfikowana, gdy RSI tworzył wyższe dołki, a cena tworzyła niższe dołki. To był ważny sygnał, ale rozbieżności mogą być rzadkie, gdy akcje znajdują się w stabilnym długoterminowym trendzie. Korzystanie z elastycznych odczytów wyprzedania lub wykupienia pomoże zidentyfikować więcej potencjalnych sygnałów.

Przykład odrzucenia RSI Swing
Inna technika handlowa bada zachowanie RSI, gdy pojawia się ponownie z wykupionego lub wyprzedanego terytorium. Ten sygnał nazywany jest upartym „odrzuceniem wahań” i składa się z czterech części:

  • RSI wpada w obszar wyprzedaży.
  • RSI przekracza 30%.
  • RSI tworzy kolejny spadek bez powrotu na terytorium wyprzedane.
  • RSI przełamuje wówczas swój ostatni szczyt.
  • Jak widać na poniższym wykresie, wskaźnik RSI został wyprzedany, przebił się o 30% i uformował niski poziom odrzucenia, który wyzwolił sygnał, gdy odbił się wyżej. Korzystanie z RSI w ten sposób jest bardzo podobne do rysowania linii trendów na wykresie cenowym.


Podobnie jak rozbieżności, istnieje niedźwiedzia wersja sygnału odrzucenia swing, która wygląda jak lustrzane odbicie wersji zwyżkowej. Odrzucenie niedźwiedzi swing ma również cztery części:

  • RSI staje się wykupionym terytorium.
  • RSI ponownie spada poniżej 70%.
  • RSI tworzy kolejny wysoki poziom bez powrotu na wykupione terytorium.
  • RSI przełamuje wówczas ostatnie minimum.
  • Poniższy wykres ilustruje sygnał odrzucenia wahań niedźwiedzi. Podobnie jak w przypadku większości technik handlowych, sygnał ten będzie najbardziej wiarygodny, gdy będzie zgodny z dominującym długoterminowym trendem. Niedźwiedzie sygnały podczas trendów spadkowych rzadziej generują fałszywe alarmy.


Różnica między RSI a MACD
Dywergencja średniej ruchomej zbieżności (MACD) to kolejny wskaźnik dynamiki podążający za trendem, który pokazuje związek między dwiema średnimi ruchomymi ceny papieru wartościowego. MACD oblicza się, odejmując 26-okresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) od 12-okresowej EMA. Wynikiem tego obliczenia jest linia MACD.

Dziewięciodniowa EMA MACD, zwana „linią sygnału”, jest następnie wykreślana na górze linii MACD, która może działać jako wyzwalacz dla sygnałów kupna i sprzedaży. Handlowcy mogą kupować papier wartościowy, gdy MACD przecina swoją linię sygnałową i sprzedawać lub sprzedawać papier wartościowy, gdy MACD przecina się poniżej linii sygnałowej.

Wskaźnik RSI został zaprojektowany w celu wskazania, czy papier wartościowy jest wykupiony, czy wyprzedany w stosunku do ostatnich poziomów cen. Wskaźnik RSI jest obliczany na podstawie średnich zysków i strat cenowych w danym okresie. Domyślny okres to 14 okresów z wartościami ograniczonymi od 0 do 100.

Nazwa: forex-buy-sell-indicator.jpg
Wyświetleń: 813

Rozmiar: 17.9 Kb

MACD mierzy relacje między dwiema EMA, podczas gdy RSI mierzy zmianę cen w stosunku do ostatnich szczytów i dołków cen. Te dwa wskaźniki są często używane razem, aby zapewnić analitykom pełniejszy techniczny obraz rynku.

Oba te wskaźniki mierzą pęd składnika aktywów. Jednak mierzą różne czynniki, więc czasami dają sprzeczne wskazania. Na przykład RSI może wskazywać odczyt powyżej 70 przez dłuższy okres, wskazując, że zabezpieczenie jest nadmiernie rozciągnięte na stronę kupującą.

Jednocześnie MACD może wskazywać, że dynamika zakupów dla bezpieczeństwa nadal rośnie. Każdy wskaźnik może sygnalizować nadchodzącą zmianę trendu, pokazując rozbieżność od ceny (cena nadal rośnie, podczas gdy wskaźnik spada, lub odwrotnie).

Ograniczenia RSI
RSI porównuje byczą i niedźwiedzią dynamikę cen i wyświetla wyniki w oscylatorze, który można umieścić pod wykresem cenowym. Podobnie jak większość wskaźników technicznych, jego sygnały są najbardziej wiarygodne, gdy są zgodne z długoterminowym trendem.