Nazwa: 3days.jpg
Wyświetleń: 507

Rozmiar: 96.8 Kb

==== Zarządzanie ryzykiem ====

• FixedLots - stały wolumen obrotu (działa, jeśli AutoMM1 = 0)
• AutoMM - wartości większe od 0 (zero) aktywują automatyczne ММ (wolumen obrotu jako procent wolnego depozytu zabezpieczającego).

==== Ustawienia ogólne ====

• Magiczna - magiczna liczba - niezwykle ważne jest, aby była inna dla wszystkich robotów.
• EA_Comment - tekst, który zostanie dodany jako komentarz do każdej transakcji otwartej przez BF Scalper PRO.
• MaxSpread - maksymalny dozwolony spread do otwarcia pozycji.
• Poślizg - maksymalny dopuszczalny poślizg przy otwieraniu pozycji.
• TicksTrade - jeśli fałszywe, logika zostanie wykonana na początku słupka M1, w przeciwnym razie obliczy i handluje po nowym ticku cenowym.
• StealthMode - prawda / fałsz - ukrywa stop loss i przyjmuje poziomy zysku w logice programu, czyniąc je niewidocznymi dla brokerów. Jeśli używasz tego trybu, zlecenia stop loss i take profit nie znajdują się na serwerze handlowym.
• EmergencyStopDist - drugi poziom ochrony, gdy używany jest StealthMode. Przy wartościach większych od zera aktywuje drugi poziom prawdziwego (awaryjnego) StopLoss na większej odległości niż wirtualny ukryty StopLoss. W takim przypadku wartość nowego awaryjnego StopLoss będzie sumą wartości EmergencyStopDist plus wartość ukrytego StopLoss.
• StopLoss - wartość stop loss w standardowych 4-cyfrowych pipsach - rozsądny zakres wartości 30-100, opt. krok 5.
• TakeProfit - wartość take profit w standardowych 4-cyfrowych pipsach, opt. krok 1.
• BandPeriod - okres Bollinger Bands - rozsądny zakres wartości 5-20, opt. krok 1.
• MaxBreakEntry - maksymalne dozwolone wybicie.
• BandBreakEntry - przełamanie 4-cyfrowych pipsów linii BB w celu zainicjowania transakcji przeciwnej (wartość może być ujemna) - rozsądny zakres wartości 0-5, opt. krok 1.
• BandBreakExit - przełamanie 4-cyfrowych pipsów z przeciwnej linii BB w celu zainicjowania zamknięcia istniejącej transakcji (wartość może być ujemna) - rozsądny zakres wartości (-5) do 5, opt. krok 1.
• ATR_TF_FL - ramy czasowe w minutach wskaźnika ATR, stosowane w celu zapobieżenia handlowaniu ze zbyt dużą zmiennością
• ATR_Per_FL - okres wskaźnika ATR
• MaxATR_FL - maksymalna wartość wskaźnika ATR
• ExitProfitOnReverse - zysk w pipsach, na którym pozycja będzie zamknięta, jeśli utworzy się słupek odwrócenia - rozsądny zakres wartości od 5 do 15, opt. krok 1.
• Reverse_Bar_TF - ramy czasowe słupka odwrócenia - M1 lub M5.
• UseTrendFilter - zmień to na „true”, jeśli chcesz handlować tylko w kierunku trendu zdefiniowanym przez dwa MA poniżej. Jeśli użyjesz filtra trendu do skalpowania sesji azjatyckiej, uzyskasz wyższy współczynnik zysku, ale mniej transakcji. Generalnie nie potrzebujesz filtra trendów do skalpowania sesji azjatyckiej, ale jeśli chcesz dodatkowego bezpieczeństwa, pomoże.
• MA_Fast_Period - okres średniej ruchomej szybkiej - rozsądny zakres wartości 1-20, opt. krok 1.
• MA_Slow_Period - okres wolnej średniej ruchomej - rozsądny zakres wartości 20-120, opt. krok 5.
• MA_Trend_TF - ramy czasowe obu MA.
• Trend_Impulse - względna siła impulsu rynkowego - rozsądny zakres wartości 0-60 opt. krok 5.

Nazwa: Accelerator-Trailing-Metatrader-4-Forex-Robot.jpg
Wyświetleń: 493

Rozmiar: 17.2 Kb

==== Dynamiczne SL i TP ====

• Use_ATR_Profit - aktywuje algorytm wyjścia zysków oparty na ATR. Jeśli to prawda, zostanie użyta zamiast niej wartość ExitProfitOnReverse.
• ATR_Profit_Factor - mnożnik wartości ATR do obliczenia nowej wartości ExitProfitOnReverse.
• Use_ATR_Stop - aktywuje algorytm Stop Loss oparty na ATR.
• ATR_SL_Factor - mnożnik wartości ATR do obliczenia wartości Stop Loss.
• ATR_TF_SL - ramy czasowe, na podstawie których obliczany jest wskaźnik ATR - domyślnie 1440 (D1).
• ATR_Per_SL - okres wskaźnika ATR - domyślnie 1.

Nazwa: splash-marketscalperpro-v2.jpg
Wyświetleń: 480

Rozmiar: 12.6 Kb

==== System zarządzania czasem ====

• AllowedHour_ForBacktest - ten parametr służy tylko do testowania wstecznego! Pomaga w optymalizacji systemu zarządzania czasem. Oto, jak możesz z niego korzystać. Podczas optymalizacji ustaw wartość początkową 0, wartość końcową 23 i krok 1. Możesz optymalizować tylko jeden dzień na optymalizację. Na przykład, jeśli chcesz zoptymalizować godziny handlu w poniedziałek, musisz wyłączyć ustawienia innych dni w zatoce TuesdayTrading = false ... to ... FridayTrading = false. Pod koniec optymalizacji tester pokaże Ci najlepsze godziny handlu w poniedziałek. Te najlepsze godziny możesz dodać w parametrze MondayTradingHours oddzielonym przecinkiem, na przykład: 1,4,6.
• MondayTrading - true / false - włącz lub wyłącz handel
• Poniedziałek
• MondayTradingHours - godziny handlu oddzielone przecinkami. Na przykład: MondayTradingHours = 22,23,0,1,2 - tylko w tych godzinach robot będzie mógł handlować
• TuesdayTrading - true / false - włącz lub wyłącz handel we wtorek
• TuesdayTradingHours - godziny handlu oddzielone przecinkami. Na przykład: TuesdayTradingHours = 22,23,0,1,2 - tylko w tych godzinach robot będzie mógł handlować
• WednesdayTrading - true / false - włącz lub wyłącz handel w środę
• WednesdayTradingHours - godziny handlu oddzielone przecinkami. Na przykład: WednesdayTradingHours = 22,23,0,1,2 - tylko w tych godzinach robot będzie mógł handlować
• CzwartekTrading - prawda / fałsz - włącz lub wyłącz handel w czwartek
• CzwartekTradingHours - godziny handlu oddzielone przecinkami. Na przykład: ThursdayTradingHours = 22,23,0,1,2 - tylko w tych godzinach robot będzie mógł handlować
• FridayTrading - true / false - włącz lub wyłącz handel w piątek
• FridayTradingHours - godziny handlu oddzielone przecinkami. Na przykład: FridayTradingHours = 22,23,0,1,2 - tylko w tych godzinach robot będzie mógł handlować
• SaturdayTrading i SundayTrading - prawda / fałsz - włączają lub wyłączają handel odpowiednio w sobotę i niedzielę. Ze względu na duże przesunięcie GMT, niektórzy brokerzy handlują w weekendy, dlatego dodaliśmy również te parametry.
Przykład: MondayTradingHours = "0,23";

Nazwa: how-to-backtest.jpg
Wyświetleń: 468

Rozmiar: 21.3 Kb

==== Środa Zamień filtr ====

• WednesdaySwapFilter - true / false - Filtr środowej wymiany anuluje wszystkie transakcje w środę wieczorem w kierunku ujemnej wymiany, jeśli swap jest gorszy niż parametr MaxNegSwapPips.
• MaxNegSwapPips - minus 0,5 pipsa wydaje się rozsądnym progiem

==== Czas przejścia i filtr rozprzestrzeniania ====

• RolloverTimeFilter - true / false - włącza / wyłącza filtr czasu przejścia
• MinutesBefore - minutowy przedział czasu przed północą, w którym wszystkie operacje handlowe zostaną anulowane
• MinutesAfter - minutowy przedział czasu po północy, w którym wszystkie operacje handlowe zostaną anulowane
• x_MaxSpreadFilter - włącza / wyłącza dodatkowy filtr rozpraszania najazdu
• x_MaxSpread - mnoży początkową wartość MaxSpread, która będzie ogólnie dozwolona, przed anulowaniem wszystkich operacji handlowych. Na przykład, jeśli MaxSpread wynosi 6, a x_MaxSpread wynosi 2, wszystkie operacje handlowe zostaną anulowane, jeśli spread przekroczy 6x2 = 12 pipsów.

Nazwa: unnamed.jpg
Wyświetleń: 505

Rozmiar: 19.6 Kb

==== Powiadomienia ====

• EMAIL_Notification - true / false - włącz / wyłącz powiadomienia e-mail.
• PUSH_Notification - true / false - włącz / wyłącz powiadomienia push na telefony komórkowe.

==== Ustawienia GMT ====

• GMT_Offset - zimowe przesunięcie GMT Twojego brokera.
• Calculate_DST - prawda / fałsz - Ustaw PRAWDA, jeśli broker przesunie przesunięcie GMT o +1 latem. Ustaw FALSE, jeśli broker używa tego samego przesunięcia GMT przez cały rok.


==== Ustawienia filtru wiadomości ====

Funkcja News Filter jest domyślnie wyłączona. To Twój osobisty wybór, czy aktywować tę funkcję, czy nie. Funkcja News Filter może zwiększyć współczynnik zysku systemu i zmniejszyć wypłaty, ale może również zmniejszyć liczbę transakcji i całkowity zysk.
• Unikaj_News - prawda / fałsz - używaj lub nie filtru wiadomości.
• Include_Medium_News - prawda / fałsz - uwzględniaj lub nie wiadomości o średnim wpływie. Wiadomości o dużym wpływie są dołączane domyślnie.
• Filter_NFP_FOMC_ONLY - prawda / fałsz - gdy prawda filtr wiadomości przestanie handlować tylko podczas wiadomości NFP i FOMC.
• Wait_Before_News - liczba minut przed publikacją wiadomości, kiedy handel zostanie wyłączony.
• Wait_After_News - liczba minut po publikacji wiadomości, kiedy handel zostanie włączony.
Skonfiguruj terminal MT4, aby zezwalać na żądania WEB do następującego adresu URL: http://www.fxautomater.com Tylko w ten sposób filtr wiadomości będzie mógł działać poprawnie!