Świetnego nastroju życzę!
Kanał regresji liniowej na wykresie godzinowym skierowany jest w dół, co wskazuje na duże zaangażowanie ze strony sprzedawców. Niedźwiedzie próbują osiągnąć docelowy poziom 0,6103, a po drodze do niego znajduje się poziom 0,6164, na którym można zrealizować zysk, po osiągnięciu którego należy oczekiwać korekty. Pozycje sprzedaży znajdują się w pobliżu górnej granicy kanału do poziomu 0,6286. W strefie sprzedaży niedźwiedzie opierali się wzrostowi, chroniąc swoje stopy. Zlecenia stop zostaną uruchomione, gdy cena umocni się powyżej poziomu 0,6286, po czym sprzedaż przestanie być aktualna. Kupujący wzrośnie do sprzedawcy na wykresie H4.

Nazwa: image_5359194.jpg
Wyświetleń: 4

Rozmiar: 18.0 Kb

Na wykresie czterogodzinnym kanał regresji liniowej skierowany jest w dół, zgodnie z tymi danymi powstaje trend niedźwiedzi, który jest aktualny z powodu synchronicznego ruchu obu kanałów w jednym kierunku. Pozycje sprzedaży znajdują się w pobliżu górnej granicy kanału do poziomu 0,6347, który jest silnym niedźwiedzim oporem, pomoże niedźwiedziom chronić ich trend w strefie sprzedaży. Umocnienie ceny powyżej poziomu 0,6347 czyni sprzedaż nieaktualną. Silny sprzedawca dąży do osiągnięcia ważnego poziomu 0,6103, co pozwoli cenie spaść do docelowego poziomu 0,5859.

Nazwa: image_5359195.jpg
Wyświetleń: 4

Rozmiar: 19.4 Kb